Osobní stránka

Věřím si a vím kdy mám dost

MY JSME SVĚT

WE ARE THE WORLD

NAUČME SE ROZUMĚT PŘÍRODĚ,NESTAVĚME SE K NÍ ZÁDY, ONA NÁS POTŘEBUJE. STAREJME SE O NI S LÁSKOU,SVĚT SE BLÍŽÍ K ZÁHUBĚ POSTUPNĚ,NAŠIMI NEROZVÁŽNÝMI ČINY A ŠPATNÉM ZAOBCHÁZENÍ.SPOJME SE A ZACHRAŇME SVĚT DŘÍV NEŽ BUDE POZDĚ. JEDEN ODKAZ NÁM TU NECHAL PŘEDČASNĚ SESNULÝ KRÁL POPU MICHAEL JACKSON A USA FOR AFRICA...WE ARE THE WORLD...POZORNĚ NASLOUCHEJME JEJICH SLOVŮM, NIKDY NESMÍME POLEVIT K ZÁCHRANĚ PLANETY JMÉNEM ZEMĚ !

Přichází čas, ve kterém si všimneme určitého volání. Kdy svět musí spolupracovat jako celek. Tady umírají lidé. A je čas propůjčit ruku životu. Největší dárek pro všechny. Může se nám dařit předstírat den ode dne. Že někdo, něco brzy změní. My všichni jsme částí úžasné velké boží rodiny. A znáš pravdu, lásku potřebujeme my všichni. My jsme svět My jsme děti My jsme Ti, kteří zjasňují den. Tak začněme dávat Je to volba, kterou děláme Zachraňujeme naše vlastní životy. Je pravda, že děláme lepší den Teď Ty a já. Pošli jim své srdce tak budou vědět, že někomu to není jedno. A jejich životy můžou být silnější a svobodné. Jako se nám Bůh zjevil změnou kamení na chleba. Tak my všichni musíme propůjčit pomocnou ruku. My jsme svět My jsme děti My jsme Ti, kteří zjasňují den. Tak začněme dávat Je to volba, kterou děláme Zachraňujeme naše vlastní životy. Je pravda, že děláme lepší den Teď Ty a já. Když jsi bezmocný. Zdá se, že není žádná naděje. Ale když teď uvěříš, že není žádná cesta, můžeme padnout. Uvědomme si, že může jen přijít změna. Můžeme stanout společně jako jeden. My jsme svět My jsme děti My jsme Ti, kteří zjasňují den. Tak začněme dávat Je to volba, kterou děláme Zachraňujeme naše vlastní životy. Je pravda, že děláme lepší den Teď Ty a já. My jsme svět My jsme děti My jsme Ti, kteří zjasňují den. Tak začněme dávat Je to volba, kterou děláme Zachraňujeme naše vlastní životy. Je pravda, že děláme lepší den Teď Ty a já.

 
Ti co mne znají vědí jaká jsem.Sama se nedokážu popsat,někdy je lépe dozvědět se to od ostatních.Jak se cítím já nemusí znamenat,že to tak budou cítit i ostatní.Jsem sama sobě pánem,sama vím co chci a nechci aby mi do toho někdo mluvil.Nejsem dokonalá,ale ani nejsem obyčejná.Nejsem krásná,ale také nejsem škaredá.Jsem co jsem a kvůli ostatním se měnit nebudu!Začni tím,koho vidíš v zrcadle,začni sám sebou.Tohle mne naučil jeden úžasný člověk,který tu není mezi námi.Jmenuje se Michael Jackson!Ta pravá krása je uvnitř každého z nás,svou vizáš měnit nebudu.Jestli mi chce někdo ublížit,nenechám se!Své sny si hodlám splnit i přes všechny překážky osudu.Věřím v něj,ale hlavně věřím v sama sebe!Život je hořký,bohudík...