Osobní stránka

Věřím si a vím kdy mám dost

Jermaine přijal Islám

Bratr Michaela Jacksona Jermaine Jackson vypráví jak přjal Islám

 
Kdy a jak jste nastoupil svou cestu vstříc Islámu?
To bylo v roce 1989 kdy jsme spolu se sestrou vyrazili na turné po některých zemích Středního východu. Během našeho pobytu v Bahrainu jsme byli velmi mile přijati. Stalo se, že jsem potkal nějaké děti a vedl jsem s nimi velmi lehkou konverzaci. Dával jsem jim otázky a i ony po mně házely své nevinné dotazy. Zeptaly se mne také na mé vyznání. "Jsem křesťan", odvětil jsem a zeptal se na jejich víru. Zčistajasna jimi proběhla vlna klidu a odpověděly jedním hlasem: "Islám." Jejich nadšená odpověď mne věru šokovala. Pak mi začaly povídat o Islámu. Jejich informace byli velmi podrobné na jejich věk. Ladění jejich hlasů prozrazovalo, že jsou na Islám velmi hrdé. Takto jsem pokročil k Islámu.
Tato krátká interakce se skupinou dětí mě přivedla k dlouhé debatě s muslimskými učenci. Nasadili mi brouka do hlavy. Snažil jsem se přesvědčit sám sebe, že se nic nestalo, ale nemohl jsem popřít fakt, že ve svém srdci jsem konvertoval k Islámu. To jsem svěřil nejprve rodinnému příteli Qunberu Alímu. Ten mne vzal do Rijádu, hlavního města Saudské Arábie. Do té doby jsem pořád o Islámu mnoho nevěděl. Tehdy ve společnosti saudské rodiny jsem nastoupil malou pouť do Mekky (Umrah) a poprvé zjevil veřejnosti, že jsem se stal muslimem.
Co jste cítil, když jste prohlásil, že jste muslim?
Když jsem přijal Islám měl jsem pocit, jako bych se znovu narodil. Islám mi dal odpovědi na otázky na které mi křesťanství nebylo schopno dát odpověď. Přesně, jedině Islám mi dal uspokojivou odpověď na otázku zrození Ježíše. Poprvé jsem byl přesvědčen o náboženství jako takovém a přál jsem si, aby se ke mně připojila i má rodina. Členové mé rodiny patří ke Svědkům Jehovovým. Podle jejich učení pouze 144 000 lidí vstoupí do ráje. Z toho jsem byl vždy perplex. Bible byla kompilací tolika osob, včetně krále Jakuba. Během svého pobytu v Saudská Arábii jsem měl příležitost zakoupit kazetu dříve britské populární hvězdy, dnes muslimského kazatele Jusufa Islám (dříve Cat Stevens) a od něj jsem se také mnohému naučil.
Jak to vypadalo, když jste se poté vrátil do USA?
V době mého návratu do USA americká média organizovala obrovskou propagandu proti Islámu a muslimům. Ty klepy skutečně rozvrátily klidný stav mojí mysli. Hollywood talentovaně očerňoval muslimy. Byli prezentováni jako teroristé. Je tolik věcí, které spojují Islám a Křesťanství a Korán představuje Ježíše Krista jako ctěného Božího proroka. Nechápal jsem - proč křesťanská Amerika tak nenávidí muslimy?
Byl jsme z toho sklíčený. Rozhodl jsem se, že nejlepší bude pokusit se napravit obraz Islámu a muslimů vymalován americkými médii. Neměl jsem sebemenší tušení, že americká média nezhustí zprávu o mém přijetí Islámu a zvednou takový hrozný křik. To bylo prakticky jednání ve sporu s tolik publikovaným a proklamovaným právem na svobodu názoru a vyjádření. Takže pokrytectví americké společnosti vyplulo na povrch a leželo odkryté přede mnou. Islám pro mne rozuzlil mnoho komplikací. Začal jsem přemýšlet jako samostatný lidský tvor, v literálním významu toho slova. Udála se se mnou veliká změna. Vyřadil jsem všechny věci, které Islám zakazuje. To ztížilo věci i mojí rodině. Jacksonova rodina se proti mně spojila. Mezi řádky zastrašování se daly číst jejich skutečné obavy.
Jaký druh zastrašování?
Tedy, bylo mi sděleno, že přijetím Islámu jsem se vzdal práva žít s ostatními MY pro tebe uděláme nemožným i život v Americe. Ale já jsem byl svědkem, že moje rodina je velkorysá. Vážili jsme si všech náboženství. Tak nás rodiče vychovali. Mohu říct, že Jacksonova rodina se přátelí snad se členy všech náboženství.
Jaká byla reakce vašeho bratra Michaela?
Ze Saudské Arábie jsem si přivezl mnoho knih a Michael si je půjčil ke studiu. Předtím byl jeho názor ovlivněn americkou propagandou. Nebyl přímo proti Islámu, ale ani se muslimů nezastával. Po přečtení těch knih nedovolil matce říct nic proti muslimům. Myslím, že toto studium ho přimělo obrátit obchodní zájmy k muslimským obchodníkům. Nyní má stejný podíl se saudským princem Waleed bin Talalem v jeho mezinárodní společnosti.
Dříve se říkalo, že Michael Jackson je proti muslimům, pak šla šeptanda, že se muslimem stal. Jaký je skutečný příběh?
Přinejmenším dosvědčuji, že Michael nikdy neřekl nic proti muslimům – alespoň já o tom nevím. Jeho písně jsou vzkazem k lásce k ostatním, rodiče nás vychovali k lásce k ostatním. Jen oni mají právo nás napomínat. Když byli tak rozlobení na mě proč by neměli být na něj? Ale zatím ho média nekritizují, ačkoli byl zastrašován díky tomu že se dostal trochu blíže k Islámu. Ale kdoví jak by to vypadalo kdyby přijal Islám.
A co ostatní členové rodiny?
Když jsem se vrátil do Ameriky, moje matka už slyšela to novinu, že jsem přijal Islám. Moje matka je nábožensky založená a civilizovaná žena. Položila mi jedinou otázku, zda to bylo náhlé rozhodnutí, nebo zda jsem o tom hlouběji přemýšlel. Odpověděl jsem jí, že jsem o tom dlouho přemýšlel. Nechte mne říct, že jsme nábožensky založená rodina. Cokoli máme, za to vděčíme Bohu. To je proč přispíváme na charitu. Dopravujeme léky do Afriky speciálním letadlem. Během války v Bosně jsme jím posílali pomoc postiženým. Na toto jsme citliví, protože víme, jaké to je žít v chudobě. Bydleli jsme v domě o několika metrech čtverečních.
Mluvil jste o Islámu se svou sestrou Janet?
Jako ostatní byla mou konverzí překvapena. Nejdřív si dělala starosti. Jediná věc, co jí utkvěla v hlavě byla muslimská polygamie. Když jsem jí vysvětlil význam polygamie a jaký by byl teoretický dopad na americkou společnost – rozvrácenou promiskuitou, něverou a pohlavními chorobami – byla spokojená. Podle Islámu pokud je ženatý muž přitahován k ženě musí dát počestně jejich vztahu legální tvar, jinak se musí spokojit s jednou ženou. Na druhé straně Islám stanovuje tolik podmínek, že pochybuji, že skutečný muslim si může toto dovolit finančně. Ztěží jedno procento muslimů má víc než jednu manželku. Z mého pohledu je žena v Islámu jako pečlivě chráněná květina, bezpečná před zvědavými pohledy ostatních. Západní společnost je zbavena schopnosti vidět tuto moudrost a filosofii.
Jaké jsou vaše spontánní pocity při pohledu na muslimskou společnost?
Islámská společnost představuje nejbezpečnější místo na planetě. Vezměme ženy jako příklad. Americké ženy se oblékají tak, že neustále dávají podnět k obtěžování. To je v islámském světě nemyslitelné. V americké společnosti převažuje hřích a zločin nad morálkou. Já věřím, existuje-li místo, kde je lidskost stále viditelná, je to v islámské společnosti. Přijde čas kdy lidstvo bude muset přijmout tento fakt.   
Jaký je váš otevřený názor na americká média?
Americká média trpí sebe-popíráním. Vezměme například Hollywood. Úroveň herce je měřena cenou jeho auta, značkou jeho oblíbené restaurace atd. Takto média vyzvednou někoho z prachu k nebesům. Není hodnocen jako člověk. Na Středním Východě jsem potkal herce, kteří nebyli vůbec arogantní. Podívejte se na CNN. Některým zprávám je dán tak nadsazený význam, že to vypadá, že se nestalo nic jiného. Požárům na Floridě byla dána taková pozornost jakoby hořela celá planeta. Ve skutečnosti šlo o velmi malou oblast. Když jsem byl v Africe vybuchla v Oklahoma City bomba. Média okamžitě bez jakéhokoli vodítka nebo důkazu zaútočila na muslimy. Pachatem se nakonec ukázal být křesťan! Tento postoj amerických médií je svévolná ignorance.
Dokážete spojit svou islámskou osobnost a kulturu své rodiny?
Proč ne? Spojení může přinést mnoho dobrého.
Setkal jste se s Muhammadem Alím poté, co jste přijal Islám?
Muhammad Alí je náš rodinný přítel, setkáváme se pravidelně. Pomáhá mi s porozuměním Islámu.
Navštívil jste mešitu Šah Fajsal v Los Angeles?
Ale ovšem! To je krásná mešita. Zamýšlím postavit podobnou ve Falise, protože v této oblasti žádná není a zdroje zdejší muslimské komunity nestačí ke koupi pozemku v takové luxusní oblasti.
Jakto že to služby Saudské Arábie ignorují?
Nepochybně by měli financovat projekt výstavby mešit. Ale média nešetří ani Sáudskou Arábii. Rozhlašují velice podivné zprávy o této zemi. Když jsem cestoval do Sáudské Arábie poprvé čekal jsem hliněné domky a ubohou dopravní síť. Našel jsem kulturně nejkrásnější zemi na světě.
Kdo vás ovlivnil, bavíme-li se o Islámu?
Mnoho osob. Ale když jsem se obrátil ke Koránu, věděl jsem, že nemohu sejít z cesty. Avšak je mnoho islámských učenců, na které lze být hrdý. Dá-li Bůh, navštívím brzy Sáudskou Arábii a vykonám se svou rodinou Umru.
Vaše žena a děti jsou tedy také muslimy?
Mám sedm synů a dvě dcery, kdož jsou, jako já, plně orientováni ve směru Islámu. Moje žena stále studuje, důvěřuji Bohu, že se k nám brzy připojí, má v úmyslu jet do Sáudské Arábie. Kéž nám Bůh daruje odvahu a vytrvalost, abychom setrvali v tomto pravém náboženství, Islámu. Amen.

 
Ti co mne znají vědí jaká jsem.Sama se nedokážu popsat,někdy je lépe dozvědět se to od ostatních.Jak se cítím já nemusí znamenat,že to tak budou cítit i ostatní.Jsem sama sobě pánem,sama vím co chci a nechci aby mi do toho někdo mluvil.Nejsem dokonalá,ale ani nejsem obyčejná.Nejsem krásná,ale také nejsem škaredá.Jsem co jsem a kvůli ostatním se měnit nebudu!Začni tím,koho vidíš v zrcadle,začni sám sebou.Tohle mne naučil jeden úžasný člověk,který tu není mezi námi.Jmenuje se Michael Jackson!Ta pravá krása je uvnitř každého z nás,svou vizáš měnit nebudu.Jestli mi chce někdo ublížit,nenechám se!Své sny si hodlám splnit i přes všechny překážky osudu.Věřím v něj,ale hlavně věřím v sama sebe!Život je hořký,bohudík...