Osobní stránka

Věřím si a vím kdy mám dost

TABÁK

Co obsahuje tabákový kouř?

Tabákový kouř se skládá z plynné fáze (asi 90 %] a tuhých částic, obsahuje přes 4700 chemických sloučenin a přes 60 prokázaných lidských rakovinotvorných látek, jako je např. kadmium, hliník, olovo, DDT, radioaktivní pólonium 210, benz(a)pyren aj.

Dehet je nejnebezpečnější součástí tabákového kouře. V podobí aerosolu se při jeho vdechnutí dostává hluboko do plic, tam se ukládá, poškozuje samočisticí schopnost dýchacích cest a plicní sklípky. Je příčinou vzniku rakoviny a chronickýcl plicních onemocnění. Průměrný obsah dehtu v cigaretách, které jsou vyráběny v rozvinutýcl zemích, byl v posledních letech díky novýn vědeckým poznatkům snížen.

Oxid uhelnatý ji hlavním jedem ve výfukových plynech vozide a je i v cigaretovém kouři. Na krevní barvivo hemoglobin se váže daleko rychleji než kyslík, což má za následek, že krev přenáší méně kyslíku. Silní kuřáci mohou mít schopnost krve přenášet kyslík sníženou až o 15 procent.

Hlavním alkaloidem tabáku je vysoce návyková látka nikotin. Čistý nikotin nemá rakovinotvorné účinky. Označení cigaret jako "light" nebo "mild" pouze navozuje falešnou představu, že tyto cigarety jsou šetrnější. Od roku 2004 se už "lightky" v EU nemohou prodávat. Neexistují dva kuřáci, kteří by ze stejných cigaret dosáhli stejného množství nikotinu. Záleží na způsobu kouření - hloubce a délce inhalace, rychlosti a intenzitě potahování.

V cigaretě je dále obsaženo asi 700 aditiv, která slouží např. k lepšímu vstřebávání nikotinu, ladnému vinutí kouře nebo udržení popela na oharku.

Tabákový kouř obsahuje:

  • Arsen jako jed na krysy
  • Dehet jako saze v komíně
  • Dioxiny jako spalovny odpadů
  • Formaldehyd jako kuličky proti molům
  • Kyanid jako jed na myši
  • Močovinu jako výměšky
  • Nikotin nako jed na mšice
  • Oxid uhelnatý jako výfukové plyny

 
Ti co mne znají vědí jaká jsem.Sama se nedokážu popsat,někdy je lépe dozvědět se to od ostatních.Jak se cítím já nemusí znamenat,že to tak budou cítit i ostatní.Jsem sama sobě pánem,sama vím co chci a nechci aby mi do toho někdo mluvil.Nejsem dokonalá,ale ani nejsem obyčejná.Nejsem krásná,ale také nejsem škaredá.Jsem co jsem a kvůli ostatním se měnit nebudu!Začni tím,koho vidíš v zrcadle,začni sám sebou.Tohle mne naučil jeden úžasný člověk,který tu není mezi námi.Jmenuje se Michael Jackson!Ta pravá krása je uvnitř každého z nás,svou vizáš měnit nebudu.Jestli mi chce někdo ublížit,nenechám se!Své sny si hodlám splnit i přes všechny překážky osudu.Věřím v něj,ale hlavně věřím v sama sebe!Život je hořký,bohudík...