Osobní stránka

Věřím si a vím kdy mám dost

HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE

Česká rada humanitárních organizací vznikla 2.5.1990 pod původním názvem Československá rada pro humanitární spolupráci jako společenství, jehož cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika. V průběhu dalších patnácti let se postupně přetvořila v koalici nestátních poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb sociálně znevýhodněným skupinám občanů.

Členské organizace Rady dnes zajišťují celou škálu činností, bez nichž si lze naši současnost již jen těžko představit. Jde například o podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také o ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu.

K důležitým úkolům Rady patří prosazovaní odpovídajících podmínek pro práci poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Rada se trvale vyjadřuje k těm oblastem vládní politiky, které mají pro praktické uplatnění přirozené občanské solidarity rozhodující význam. Dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR i řadou dalších partnerů. Její odborné zázemí tvoří Institut rozvoje veřejných služeb. Rada je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Její členské organizace zaměstnávají více než 8 000 pracovníků v sociálních službách.

Ve všech 14 krajích působí Krajské rady humanitárních organizací jako regionální orgány Rady. Jejich hlavním posláním je spolupráce s orgány a úřady krajů při poskytování sociálních služeb.

Zástupce Rady je rovněž členem Evropského hospodářského a sociálního výboru EU. To Radě umožňuje aktivně se podílet na formování evropské sociální politiky.

Pro své členské organizace Rada zajišťuje informační servis průběžným e-mailovým zpravodajstvím.

Kontakt

Česká rada humanitárních organizací
Českobratrská 9
130 00 Praha 3

tel.: 222 587 455
fax: 222 519 654
e-mail:
kancelar@crho.org

IČO: 44850859
číslo účtu: 290893379/0800

 
Ti co mne znají vědí jaká jsem.Sama se nedokážu popsat,někdy je lépe dozvědět se to od ostatních.Jak se cítím já nemusí znamenat,že to tak budou cítit i ostatní.Jsem sama sobě pánem,sama vím co chci a nechci aby mi do toho někdo mluvil.Nejsem dokonalá,ale ani nejsem obyčejná.Nejsem krásná,ale také nejsem škaredá.Jsem co jsem a kvůli ostatním se měnit nebudu!Začni tím,koho vidíš v zrcadle,začni sám sebou.Tohle mne naučil jeden úžasný člověk,který tu není mezi námi.Jmenuje se Michael Jackson!Ta pravá krása je uvnitř každého z nás,svou vizáš měnit nebudu.Jestli mi chce někdo ublížit,nenechám se!Své sny si hodlám splnit i přes všechny překážky osudu.Věřím v něj,ale hlavně věřím v sama sebe!Život je hořký,bohudík...