Osobní stránka

Věřím si a vím kdy mám dost

VŽDYŤ ŽIJEME JEN JEDNOU

Náš život není vždy jednoduchý a někdy nic není, jak bychom si přáli. My, lidé jsme vlastně jenom jakási tělesná schránka, která by bez duše a srdce nemohla existovat a bez mozku myslet. Žádný člověk není stejný, ať už povahově nebo vzhledově. Co máme společné je naše duševní stránka. Věkem se měníme, zdokonalujeme se učením, prací, životem. Nezáleží na věku, nebo pohlaví, každý jsme si rovni. Kdybychom se respektovali, společně bychom dosáhli i nedosažitelné, byli bychom silnější. Každý máme právo svobodně se rozhodovat, my jsme svým pánem!

Životní moudro, které se stalo jedním z mích: Největším uměním v životě je usmát se ve chvíli, když se Ti chce plakat, odpustit tomu, kdo nám neodpustil, nesklamat toho, kdo sklamal, a hodně milovat toho, kdo nás nepřestal milovat ...

Život je velice krátký na to, abychom se hrabali v minulosti a trápili se, například pro někoho, kdo za to nestojí. Svět si vytváříme sami, války sme zavinili sami, ničení přírody jsme zavinili také sami. Jenže proč? Nikdy nevíme, kdy opustíme tento svět. I po všech nezdarech musíme jít kupředu a nic nepromeškat. VŽDYŤ ŽIJEME JEN JEDNOU !

A taky: ŽiVoT Je HoŘkÝ BoHuDíK :)

 
Ti co mne znají vědí jaká jsem.Sama se nedokážu popsat,někdy je lépe dozvědět se to od ostatních.Jak se cítím já nemusí znamenat,že to tak budou cítit i ostatní.Jsem sama sobě pánem,sama vím co chci a nechci aby mi do toho někdo mluvil.Nejsem dokonalá,ale ani nejsem obyčejná.Nejsem krásná,ale také nejsem škaredá.Jsem co jsem a kvůli ostatním se měnit nebudu!Začni tím,koho vidíš v zrcadle,začni sám sebou.Tohle mne naučil jeden úžasný člověk,který tu není mezi námi.Jmenuje se Michael Jackson!Ta pravá krása je uvnitř každého z nás,svou vizáš měnit nebudu.Jestli mi chce někdo ublížit,nenechám se!Své sny si hodlám splnit i přes všechny překážky osudu.Věřím v něj,ale hlavně věřím v sama sebe!Život je hořký,bohudík...